30 noiembrie 2013

O CARTE CE MERITĂ CITITĂ

      Recent, a apărut o carte ce trebuie să-şi facă loc în biblioteca fiecăruia. Eveniment nu foarte des, trebuie să recunoaştem cu mare regret, căci cărţi scriu tot mai multi, deşi prea puţini din ei ar trebui s-o facă. Pe timpul lui Teleucă”- asa se numeşte cartea, ce chiar merită atenţia cititorilor-admiratori şi care a îmbogăţit Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A.Lupan”.
     Este un roman cu caracter memorialistic, scrisă de poetul, prozatorul şi dramaturgul Arhip Cibotaru, ce ne fascinează chiar din primele rânduri. M-am bazat în linii mari numai pe ceea ce am văzut cu ochii mei şi am păstrat în memorie. Doar în două sau în trei locuri am reprodus câteva momente luate din auzite- scrie autorul. Opera complexă, ce îmbină armonios istorioare hazlii, dar şi triste, poezie şi proză, oglindeşte exact viaţa scriitorului. Originalitatea cărţii vine anume din acest aliaj.                                                                                                        “Mai întâi i-am cunoscut numele- astfel îşi începe firul amintirilor regretatul Arhip Cibotaru. Fiind încă elev în centrul raional Cotiujeni citea periodicele “Scânteia leninistă”, “Tineretul Moldovei”, şi “Ţăranul sovietic”, unde îşi publicau poeziile Mihail Garaz, Ion Podoleanu, Vitalie Filip ş.a. Printre ei era şi Victor Teleucă, care urma să devină unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai timpului său. Urmează apoi starea pe care a simţit-o el însuşi când i-a fost publicată prima poezie şi primul grupaj de versuri. Pasaje întregi sunt dedicate amintirilor despre Anatol Gugel , susţinător inimos al poeţilor începători ai epocii, despre Vitalie Tulnic, Andrei Strâmbeanu, dar şi despre Ion Canna, “clasic” viu îndreptat împotriva scriitorilor care îşi începuseră activitatea literară în România antebelică. De asemenea, Arhip Cibotaru recrează atmosfera terorii socialiste, în care îşi incepeau activitatea literară şaizeciştii est-pruteni.
    Pe fundalul unui spectru larg de fapte vii şi de probleme complicate ale timpului, Arhip Cibotaru oglindeşte prietenia sa cu Victor Teleucă omul şi scriitorul. Ne pomenim antrenaţi în discuţiile lor pe cele mai variate teme. Deosebit de semnificativă se prezintă referinţa lui Arhip Cibotaru în elogierea scriitorilor ruşi Evtuşenco, Voznesenski, Rojdestvenski ş.a.                    
     Pe parcursul întregii sale carţi, Arhip Cibotaru ne leagă sufleteşte de personalitatea neordinară a lui Victor Teleucă şi ne îndeamnă să-i citim sau recitim cu dragoste volumele poetico-filozofice. Totodată, memorialistul evocă fapte, întămplări şi „cazuri” cu Petru Zadnipru, Vladimir Beşleagă, Pavel Boţu, Vlad Ioviţă, Mihail Ion Ciubotaru, Mihail Gh. Cibotaru, Ion Bolduma, Mihai Cimpoi şi cu alţi şaizecişti talentaţi, realizând până la urmă o micropanoramă a literaturii acelei epoci. Un capitol aparte este destinat amintirilor plăcute din Extremul Orient, unde autorul şi prietenul său au fost trimişi “să facă” armata. Anume acolo, pe insula Askold, Victor Teleucă şi-a scris culegerile sale Din patru vânturi şi Insula cerbilor. Cu un nou ciclu de versuri din acea scurtă cătănie s-a ales şi Arhip Cibotaru. De asemenea, pagini întregi au fost dedicate perioadei când plecau la casa de creaţie din Ialta, unde veneau scriitori din toată URSS.                                                                            
      Astfel, poetul Arhip Cibotaru a imortalizat personalitatea marcantă a bunului său prieten. Totodată, el a scos în evidenţă o întreagă pleiadă de scriitori pe care-i prezintă reuşit prin prisma sa.
     Acestea sunt doar câteva momente spicuite din şiragul de istorioare şi întâmplări, momente cu mult farmec scriitoricesc. Rămân fără atenţie o seamă de fapte, întămplări, dialoguri demne de a fi savurate. „Am încheiat aceste pagini, achitându-mi o datorie morală, dar cum mi-au ieşit ele – interesante sau plictisitoare, folositoare sau inutile – să judece alţii”, ne recomandă talentatul scriitor în ultimul alineat al epilogului său.
      În concluzie, dacă doriţi să vă petreceţi frumos timpul, citind despre prietenia a doi mari oameni ai literaturii contemporane, cartea “Pe timpul lui Teleucă” merită atenţia dumneavoastră.
                                                                                                                                                                                                A publicat: 
 Maria BALABAN,
bibliotecar principal,
secţia Completarea şi Evidenţa ColecţiilorNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu