30 noiembrie 2013

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIILOR DE ŞTIINŢE (IAAS/МААН)

Realizările Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

     SalonulInternaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a s-a bucurat de succes în rândurile comunității ştiinţifice şi bibliotecare din ţară.
Salonul Internațional de Carte Ştiinţifică şi Didactică a cuprins un vast program de acţiuni culturale şi ştiinţifice incluzând o suită de lansări şi prezentări de cărţi noi, conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Biblioteca ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii”, expoziţii tematice.
        În cadrul salonului au participat edituri din Republica Moldova şi din alte ţări, centre culturale şi ştiinţifice, activitatea cărora este editarea şi difuzarea cărţilor ştiinţifice şi didactice. De asemenea, au fost invitați, în calitate de raportori, reprezentanți ai bibliotecilor știinţifice, universitare din țară şi de peste hotare.
     Programul de lansări de cărţi noi al Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică a fost bogat şi valoros. În total în zilele salonului (28 octombrie – 1 noiembrie) au avut loc circa 20 de lansări de carte și peste 40 de prezentări la stand.
    Un interes deosebit pentru comunitatea ştiinţifică a fost prezentarea standului de carte ştiinţifică editată de Asociaţia Internaţională a academiilor de Ştiinţe (IAAS/МААН).
    Asociaţia Internaţională a academiilor de Ştiinţe este o organizaţie internaţională non-guvernamentale, stabilită pentru a uni eforturile academiilor de Ştiinţe (din 15 ţări), să abordeze multilateral provocările ştiinţifice critice, a menţine relaţii de colaborare şi dezvoltarea de noi legături creative printre oamenii de ştiinţă.
       Moderatorul expoziţiei la standul (IAAS/МААН) a fost dl Alexandr Yurievich Mozdakov, directorul adjunct pentru relaţii internaţionale, activităţi de export şi expunere a publicaţiilor Editurei «Nauka» RAN. În cadrul acestei expoziţii de carte ştiinţifică au participat 8 membri ai Asociaţiei. Participanţii acestei expoziţii au expus publicaţii ştiinţifice de o tematică variată (cărţi în domeniile matematică, ştiinţe fizice, chimie, literatură, istorie, geografie, biologie, dicţionare, sănătate, informatică ş.a.
    Ne bucură faptul că Biblioteca a primit în dar majoritatea documentelor lansate la Salon.
     La moment aşi vrea să prezint producţia editorială a celor 8 participanţi din Rusia,Belorusia şi Ucraina.
    Editura «Nauka» din Moscova a fost prezentă cu 16 titluri de publicaţii ştiinţifice cu o tematică variată.
        Biblioteca de Ştiinţe Naturale a Academiei de Ştiinţe din Rusia, Moscova ne-a donat 6 titluri de cărţi din diferite domenii în special din biblioteconomie.
          Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia, Sankt-Petersburg ne-a transmis o donaţie alcătuită din 22 titluri de cărţi din literatura rusă, istoria,economie, cataloage literare şi biblioteconomice.
         Editura Universităţii din Ural, Ekaterenburg ne-a oferit cu titlu de donaţie 9 exemplare de cărţi recent editate.
         Editura Centrului Ştiinţific Sudic al Academiei de Ştiinţe din Rusia,  Rostov pe Don ne-a dăruit 2 cărţi istorice.
        Casa editorială «Беларуская навука» din Beloruria, Minsk ne-a transmis o donaţie alcătuită din  21 titluri de cărţi în domeniile, artă, literatură, istorie, biblioteconomie, cultură şi civilizaţie.
       Editura «Наукова думка» din Ucraina, Kiev  ne-a oferit 10 titluri de publicaţii recent editate din domeniile istorie, biologie, matematică şi fizică.
         Editura “Академперiодика”  din Ucraina,  Kiev a fost  prezentă cu 10 titluri de carte din literatura ucraineană, ecologie şi fizică.
     Biblioteca Ştiinţifică Centrală «A. Lupan» le mulţumeşte tuturor donatorilor, care aucontribuit la includerea, în colecţiile bibliotecii, a numeroase documente de mare valoare, unele având o importanţă deosebită pentru comunitatea ştiinţifică şi diferite categorii de utilizatori.

Elena BOȚAN-GAINA, 
șef secţie Completarea și Evidența Colecțiilor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu