1 decembrie 2013

IMPRESIILE SALONULUI INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ

„Carte frumoasã, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaș cumpănită,
          Ești o floare – anume înflorită           
Mâinilor mele care te-au deschis.”
(Tudor Arghezi)

  Salonul Internațional de Carte  Didactică și Științifică a fost un  eveniment important din viața activității BȘC ”A. Lupan” a AȘM, devenind astfel o manifestare de tradiție în spațiul cultural, care promovează lectura și accesul consumatorilor de carte la produsele editoriale de calitate.  Acest important eveniment fiind deja  la  a II – a ediție, a fost dedicat aniversării a 85-a de la fondarea  Bibliotecii Științifice pe lîngă Comitetul Științific Moldovenesc și jubileului de  50 ani de  la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrala a Academiei de Științe a Moldovei. Evenimentul  a avut loc în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013, unde publicul din Chișinău a avut ocazia de a face cunoștință cu personalității notorii din lumea științei din  R. Moldova, România și Rusia, cît și cunoașterea cărții și  literaturii de calitate din aceste țării.
   În cadrul Salonului au avut loc prezentări și lansări de carte științifică editată în Republica Moldova, România și Rusia, ca de ex.: lansarea de carte a Dl. MORARU Anton  ”Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Țariste  1812-1917”; ”Viaţa și activitatea profesorului și savantului Mihail Rotaru”, Chișinău: Labirint, 2013;  sau Dna. TRIF Victorița ”Profesia academică sau despre afacerea cunoașterii”, Editura Univeristății, București, 2013 și  ”Lesson Planning. Good practices”, București: Editura Universității din București, 2011. Cît și expoziția de grafică: Aniversară Biblioteca Știinţifică Centrală „Andrei Lupan”, autor: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ.  
A mai fost organizată și desfășurată conferința științifică internațională ”Biblioteca Științifică – pilon spre edificarea societății cunoașterii”, unde au participat bibliotecarii din Republica Moldova, cît și din România. În cadrul Salonului a avut loc și seminarul pentru autorii de publicații științifice ”Get Read”. În cadrul expozițiilor standurilor și – au expus cu cele mai diverse tematici titluri de cărți biblioteciile universităților, edituriile ”Messageria”, ”MoldPresa” ș.a.  din Republica Moldova, cît și editurii din România – Ed. Academiei române, Rusia – БЕН РАН, Ucraina și Belorusia.       
 Evenimentele din cadrul Salonului desfășurate în sediul  Bibliotecii Științifice Centrale ”A. Lupan” au avut succes la afirmarea statutului și imaginea bibliotecii, cît și a colaboratorilor acesteia. Și tot odată această manifestare a contribuit la dezvoltarea persoanală a fiecărui colaborator în parte prin acumularea unei experiențe  în cariera sa de bibliotecar.
Pentru tinerii colaboratorii ai bibliotecii acest eveniment de talie internațională a avut o  importanță majoră, deoarece a contribuit la acumularea și dezvoltarea competențelor de comunicare și organizare personală, cât și la cunoașterea numeroaselor personalității notorii afirmate în diverse domenii, dar și cunoașterea celor mai valoroase cărți cu o tematică bogată. În final concluzionăm că acestă manifestare de sorginte națională și internațională a avut o conotație și efect pozitiv în cadrul societății oamenilor de cultură, cît și în rândul tineriilor studioși.


A publicat: Parascovia COVALI, 
Completarea și Evidența Colecțiilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu